Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 

Głogów Małopolski - osiedle Zabajka, ul. Złota 117 (obok Oczyszczalni Ścieków)


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – od 1500 do 1800
Środa – od 1500 do 1800
Czwartek – od 1500 do 1800
Piątek – od 1500 do 1800
Sobota- od 0900 do 1500

 

Odbiór odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest bezpłatnie z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski.
Przed oddaniem odpadów należy przedstawi dokument potwierdzającym położenie nieruchomości na terenie naszej gminy.

Odbiór odpadów z nieruchomości w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza podlega odpłatności.

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest okazanie pracownikowi EkoGłog Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Głogów Małopolski.

 

Co to jest PSZOK?
Kto może z niego skorzystać?
Jaki rodzaj odpadów można do niego przywozić?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina musiała utworzyć miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych,
tj. wielkogabarytowe (np. meble, sprzęt AGD), niebezpieczne (np. leki, chemikalia) oraz rozbiórkowe (np. gruz).

PSZOK nie przyjmuje jednak śmieci zmieszanych. 

 

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

1. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady z terenu gminy Głogów Małopolski.
2. 
Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych w wykazie w pkt 4 pochodzących z gospodarstw domowych  od mieszkańców gminy Głogów Małopolski jest bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres, ze względu na ich rodzaj (nietypowe dla prac domowych, zwłaszcza w dużych ilościach) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno od mieszkańców jak i firm odpłatnie.
3. 
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  mieszkaniec może dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do worka na surowce wtórne zbierane selektywnie. Opakowania szklane, a także opakowania z tektury i papieru, niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec może dostarczyć w większej ilości i złożyć do kontenerów wskazanych przez pracownika Spółki.

4. Odpady na PSZOK odbierane są tylko od osób posiadających kartę wydaną przez Urząd Gminy. Karty wydawane są każdemu gospoodarstwu domowemu, które złożyło deklarację odpadową. 

4. Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców gminy Głogów Małopolski:

     1) Papier i tektura
     
2) Tekstylia
     
3) Szkło opakowaniowe
     4) 
Tworzywa sztuczne
     5) 
Metal (puszki, złom)
     6) 
Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
     
7) Odpady zielone podlegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji
     8) 
Zużyte baterie i akumulatory
     9) 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, komputery)
     10) 
Odpady wielkogabarytowe (meble)
     11) 
Zużyte opony ( samochody osobowe, motocykle i rowery)
     12) 
Chemikalia – resztki farb, resztki rozpuszczalników
     13) 
Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w tym gruz i odpadowe materiały      ceramiczne  
     14) Styropian (czysty bez resztek tynku, siatki itp.) oraz wełna mineralna

      Odpady NIE MOGĄ BYĆ ZMIESZANE z innymi odpadami.

Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).

5. PSZOK nie przyjmuje:

     1) Materiałów zawierających azbest
     2) 
Papy i gont bitumiczny
     3) 
Szyb samochodowych
     4) 
Szkła zbrojonego i hartowanego
     5) 
Części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, itp.)
     6) 
Zanieczyszczonego styropianu budowlanego
     7) 
Odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
     8) 
Odpadów w opakowaniach cieknących
     9) 
Opon z samochodów ciężarowych, traktorów i maszyn rolniczych                                                                                                                                                                                                    

 

6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

8. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

 

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z PSZOK!!!

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

 
2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget