Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
RODO
25.05.2018 r.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

EKOGŁOG SP. Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000448064, nr NIP 5170361395, nr REGON 180934148, (zwany dalej Administratorem).
 2. W sprawie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel.: 17 85 17 485, mail: odo@ekoglog.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu (monitoring) na terenie obiektu Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku nagrania obrazu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia nagrania a następnie zniszczone o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam współpracę w zakresie zawarcia umowy oraz świadczenia usług.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia w celu realizacji umowy w zakresie świadczenia usług przez Administratora, organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również poddane profilowaniu.
 11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w zakresie świadczenia usług, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez odrębne przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget