Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
Procedura podłączenia do sieci

UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 1. W celu otrzymania informacji o przyłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wniosek wraz z przykładowym wzorem  można pobrać /upload/2021/Warunki przyłączenia.docx , lub  w zakładce  "dokumenty do pobrania".
 2. Do wniosku należy załączyć szkic sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej  lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na szkicu sytuacyjnym należy zaznaczyć usytuowanie budynku oraz przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej względem istniejącej sieci oraz innych obiektów. W przypadku gdy na mapie zasadniczej nie zaznaczono numerów działek należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej.
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w WWKiI - Stacja Uzdatniania Wody ul. Brylantowa 15 - osiedle Zabajka, lub wysłać pocztą na wskazany adres.
 4. Wydane warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata.
 5. W przypadku otrzymania odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci w wyniku braku rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o odpowiednich parametrach  w obrębie ww. działki, należy udać się do Urzędu Gminy w Głogowie Młp. wraz z wydaną odmową w celu uzyskania informacji o możliwościach rozbudowy sieci oraz podpisania umowy.
 6. Po podpisaniu umowy dotyczącej rozbudowy sieci w Gminie Głogów Młp., należy ponownie złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wraz z załącznikami i kopią ww. umowy w WWKiI Głogów Młp. ul. Brylantowa 15.

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

 1. Na projektowany przyłącz/odcinek sieci, należy opracować dokumentację zgodnie zapisami w warunkach przyłączenia.
 2. W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną niezbędne będzie uzgodnienie trasy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na Naradzie Koordynacyjnej.
 3. Przed otrzymaniem opinii Starostwa przebieg trasy projektowanych mediów należy uzgodnić branżowo w WWKiI pod względem rozwiązań technicznych.

WYKONANIE ROBÓT

 1. Po uzgodnieniu dokumentacji i otrzymaniu pozytywnej opinii WWKiI, należy powiadomić EkoGłog Sp. z o.o. o planowanym rozpoczęciu robót oraz trybie w jakim mają być przeprowadzane na 3 dni przed.
 2. Prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru cząstkowego.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO UŻYTKOWANIA

Po wybudowaniu przyłączy/sieci należy:

 1. Zgłosić do odbioru końcowego wybudowane przyłącza/sieci w WWKi w Głogowie Młp. ul. Brylantowa 15. w celu spisania notatki z odbioru przez pracownika EkoGłog Sp. z o.o. Odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest bezpłatnie.
 2. Dostarczyć szkic geodezyjny lub inwentaryzacje powykonawczą sieci/przyłączy.

Po dostarczeniu dokumentów i sporządzeniu protokołu odbioru, inwestor zobligowany jest do podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget