Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
Procedura podłączenia do sieci

Procedura przyłączenia się do sieci wod-kan.

 

I UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 1. W celu otrzymania opinii należy wypełnić pismo o wydanie warunków techncznych. Wniosek wraz z przykładowym wzorem  można pobrać tutaj (wniosek, wzór), lub  w zakładce  "dokumenty do pobrania". Pismo można odebrać również osobiście w Stacji Uzdatniania Wody ul. Brylantowa 15 Głogów Małopolski - osiedle Zabajka.

 2. Załączyć kserokopię aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w dwóch egzemplarzach. W przypadku gdy na mapie zasadniczej nie zaznaczono numerów działek należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej.

 3.  Załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (aktualny wypis z rejestru gruntów).

 4. Podpisać umowę między Urzędem Gminy a Inwestorem, w której Inwestor deklaruje wykonanie na własny koszt wodociągu i kanalizacji do działki, której dotyczy wniosek. Podpisanie umowy następuje w Stacji Uzdatniania Wody w Zabajce. Zawarcie umowy następuje tylko, gdy sieci wod-kan nie przebiegają przez działkę której dotyczy wniosek. 

 5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji - Stacja Uzdatniania Wody ul. Brylantowa 15-osiedle Zabajka.

 6. Odbiór warunków nastapi po opłaceniu faktury. Warunki są ważne dwa lata od chwili ich wydania.


   

II WYKONANIE PROJEKTU

 1. Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego. Projekt budowlany przyłącza powinien składać się z dokumentów o których mowaw art. 34 ustawy Prawo Budowlane.

 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.


   

III UZGODNIENIE PROJEKTU

 1. Po sporządzeniu projektu należy go uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Rzeszowskim.

 2. Po uzgodnieniu w ZUDP projekt należy uzgodnić branżowo w siedzibie EkoGłog - Wydziale Wodociągów i Kanalizacji pozostawiając jedną kopię projektu na miejscu.


   

IV WYKONANIE ROBÓT

 1. Po uzgodnieniu projektu budowlanego i znalezieniu wykonawcy robót należy zgłosić telefonicznie (17-85-17-475) lub osobiście przystąpienie do wykonywania robót. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

 2. Wykonanie robót musi odbywac się pod nadzorem EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Młp. i zostać udokumentowane notatką służbową z odbioru robót zakrytych sporządzoną przez pracowanika EkoGłog.


   

V WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

 1. Na podstawie notatki z odbioru robót zakrytych i inwentaryzacji powykonawczej (sporządzonej przez geodetę) dokonuje się odbioru przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i sporządza Protokół Odbioru, a także podpisuje umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 2. Włączenie i odbiory końcowe są usługami odpłatnymi.


   

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget