Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
Procedura podłączenia do sieci

I. UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

1.      W celu otrzymania informacji o przyłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia
do sieci. Wniosek wraz z przykładowym wzorem  można pobrać tutaj (wniosek), lub  w zakładce  "dokumenty do pobrania".

2.      Do wniosku należy załączyć szkic sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej  lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Na szkicu sytuacyjnym należy zaznaczyć usytuowanie budynku oraz przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej względem istniejącej  sieci oraz innych obiektów. W przypadku gdy na mapie zasadniczej
nie zaznaczono numerów działek należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej.

3.      Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji - Stacja Uzdatniania Wody ul. Brylantowa 15 - osiedle Zabajka, lub wysłać pocztą
na wskazany adres.

4.      Wydane warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata.

5.      W przypadku otrzymania odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci
w wyniku braku rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
o odpowiednich parametrach  w obrębie ww. działki, należy udać się do Urzędu Gminy w Głogowie Młp. wraz z wydaną odmową w celu uzyskania informacji
o możliwościach rozbudowy sieci oraz podpisania umowy.

6.      Po podpisaniu umowy dotyczącej rozbudowy sieci w Gminie Głogów Młp.,
należy ponownie złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
wraz z załącznikami i kapią ww. umowy w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji Głogów Młp. ul. Brylantowa 15.

II. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

              1.      Na   projektowany   przyłącz / odcinek   sieci,    należy   opracować  dokumentację zgodnie  zapisami w warunkach przyłączenia. .  

              2.      W   przypadku   kolizji   z   infrastrukturą podziemną   niezbędne   będzie  uzgodnienie   trasy   w   Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na                                 Naradzie Koordynacyjnej.

              3.      Przed     otrzymaniem     opinii     Starostwa     przebieg trasy projektowanych mediów należy   uzgodnić Branżowo w WWKiI pod względem                                 rozwiązań technicznych.

III. WYKONANIE ROBÓT

             1.       Po uzgodnieniu dokumentacji i otrzymaniu pozytywnej opinii WWKiI, należy powiadomić EkoGłog Sp. z o.o. o planowanym   rozpoczęciu                                     robót   oraz   trybie  w   jakim  mają  być przeprowadzane na 3 dni przed.

             2.       Prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru cząstkowego.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA DO UŻYTKOWANIA

Po wybudowaniu przyłączy/sieci  należy:

1. Zgłosić do odbioru końcowego wybudowane przyłącza/sieci w Wydziale Wodociągów, Kanalizacji i Inwestycji w Głogowie Młp. ul. Brylantowa 15. w celu spisania notatki z odbioru przez pracownika EkoGłog Sp. z o.o. Odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest bezpłatnie.

2. Dostarczyć szkic geodezyjny lub inwentaryzacje powykonawczą sieci/przyłączy.

 

Po dostarczeniu dokumentów i sporządzeniu protokołu odbioru, inwestor zobligowany jest do podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget